Σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης που
κατατέθηκε χθες στη Βουλή...
προβλέπεται για πρώτη φορά η μετατροπή
μονίμων υπαλλήλων, και ιδιαίτερα αυτών που διαθέτουν τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ευρύτερη εφαρμογή σε ολόκληρο τον
δημόσιο τομέα.