Ο Χριστός είχε ύψος 1,82, βάρος περί τα 80 κιλά και... ομάδα αίματος ΑΒ, συνηθέστατη στους κατοίκους της Παλαιστίνης. Πριν πεί το "τετέλεσται" είχε υποφέρει απίστευτα μαρτύρια.