.

Ο στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής κίνησε για το μεγάλο ταξίδι για την Αθανασία. Λευτερώθηκε απροσκύνητος και άκαμπτος από τα δεσμά της άθλιας ψευτοδημοκρατίας. Επαναστάτης και μαχητής του ελληνισμού έπραξε στο ακέραιο το καθήκον τιμώντας τον ιερό όρκο του Έλληνα Στρατιώτη. Από την Κύπρο μέχρι το εθνοσωτήριο καθεστώς της 21ης Απριλίου έδωσε μαθήματα λεβεντιάς και εντιμότητος. Υπέρτατος νόμος του ο νόμος της Ελληνικής Φυλής.