Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Ἀπαγορεύτηκαν ὅλα τα μουσουλμανικὰ ἱδρύματα καὶ ἑνώσεις στὴν Ἐλβετια


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ἠχηρὸ «χαστούκι» στὴν αὐξανόμενη διείσδυση τῶν μουσουλμάνων στὴν Εὐρώπη ἔδωσε ἡ ἑλβετικὴ βουλή, ἡ ὁποία παρὰ τὶς συστάσεις καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Κομισιόν, ψήφησε στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόμο ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς κάθε μουσουλμανικὸ ἵδρυμα καὶ κάθε δημόσια δραστηριότητα μουσουλμανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλβετία.
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἡ ἑλβετικὴ βουλὴ ποὺ συνεδρίασε στὶς 9 Ὀκτωβρίου ἀψηφώντας ὅλες τὶς προειδοποιήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης προχώρησε σὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ ψήφισμα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἀπὸ τὶς 9 Ὀκτωβρίου καὶ μετὰ ἀπαγορεύονται ὅλες οἱ δημόσιες δραστηριότητες τῶν μουσουλμανικῶν ἱδρυμάτων στὴν ἑλβετικὴ ἐπικράτεια ποὺ κρίνονται παράνομες, ἐνῶ κάθε ἄλλη δραστηριότητα τῶν μουσουλμανικῶν κοινοτήτων οἰκονομικοῦ ἢ «ἀνθρωπιστικοῦ» ὅπως ἀναφέρεται χαρακτήρα, κρίνεται μὲ τὸν νέο νόμο παράνομη καὶ θὰ διώκεται ἀπὸ τὶς ἑλβετικὲς ἀρχὲς ἀσφαλείας. Μάλιστα οἱ ποινὲς ὅπως ἀναφέρεται στοὺς  παραβάτες αὐτοῦ τοῦ νόμου, θὰ εἶναι τὸ λιγότερο τρία χρόνια κάθειρξη ἐνῶ θὰ καταδιώκονται καὶ ὅλοι ὅσοι ἔχουν σχέση μὲ ἰσλαμικὰ κέντρα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Τὸ ψήφισμα τῆς ἑλβετικῆς βουλῆς ἐπικύρωσε καὶ τὸ ἑλβετικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ποὺ....
ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ καταδιώκει κάθε μουσουλμανικὸ ἵδρυμα ποὺ δραστηριοποιεῖται παράνομα στὴν Ἐλβετία ἐνῶ θὰ σταματήσει ἀμέσως κάθε μουσουλμανικὴ διείσδυση καθὼς καὶ κάθε μορφὴ ἰσλαμικῆς οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὶς μουσουλμανικὲς κοινότητες τῆς Ἐλβετίας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται μετὰ τὴν ἀπόφαση πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες, πάλι παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, νὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ οἰκοδόμηση μιναρέδων στὸ ἑλβετικὸ ἔδαφος, σὰν πρόκληση πρὸς τὰ ἑλβετικὰ πολιτιστικὰ πρότυπα. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τότε εἶχε ἐξοργίσει κάποιους παράγοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε μέσο τὴν προώθηση τοῦ Ἰσλὰμ στὴν γηραιὰ ἤπειρο, παρὰ τὰ γεγονότα τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ τὰ φρικτὰ ἐγκλήματα ποὺ γίνονται αὐτὴ τὴν περίοδο κατὰ τῶν χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολή. Τώρα οἱ Ἐλβετοὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀψηφώντας τὶς προτροπὲς τῆς  Κομισιόν, προχώρησαν ἀκόμα πιὸ πέρα καὶ ἀπαγόρεψαν ὅλα τα ἰσλαμικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας ποὺ κριθῆκαν παράνομα καθὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶχαν ἀναπτύξει μιὰ ἔντονη φιλοισλαμικὴ δραστηριότητα ὑπονομεύοντας ἀκόμα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας. Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὅπως ἀναφέρεται ἔπαιξαν ρόλο καὶ τελευταία γεγονότα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καθὼς καὶ ἡ αὐξανομένη διείσδυση τῶν ἐξτρεμιστικῶν ἰσλαμικῶν στοιχείων στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο μιὰ διείσδυση ποὺ ἰσοδυναμεῖ, ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά,  μὲ τὴν δημιουργία πυριτιδαποθήκης στὰ σπάργανα τῆς Εὐρώπης. 
Τὸ παράδειγμα τῆς Ἐλβετίας εἶναι πολὺ πιθανὸ πὼς θὰ ἐπηρεάσει καὶ ἄλλες χῶρες στὴν Εὐρώπη καθὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηροῦνται ὅλο καὶ περισσότερα κρούσματα ἀντιισλαμικῆς ἀντίδρασης καθὼς ἡ μουσουλμανικὴ διείσδυση μεγαλώνει ὅλο καὶ περισσότερο προκαλώντας  τοὺς γηγενεῖς, παρὰ τοῦ ὅτι ἡ ἐπίσημη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐθελοτυφλοῦσα σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, συνεχίζει τὴν νεοταξική της πολιτικὴ εὐνοώντας τὴν εἰσροὴ τῶν παρανόμων μουσουλμάνων ποὺ ἀπειλοῦν νὰ πολτοποιήσουν τὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες. 
Σὲ ὅλα αὐτά τα ἡ δική μας πλευρὰ θὰ πρέπει νὰ παραδειγματιστεῖ ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς Ἐλβετίας, ἂν καὶ ἡ σημερινὴ συγκυρία μὲ μιὰ κατοχικὴ κυβέρνηση δὲν προοιωνίζει κάτι τὸ καλὸ σὲ αὐτὸ τὸ πολὺ σημαντικὸ θέμα. Ἡ χώρα μᾶς εἶναι ἡ «πόρτα» τῆς εἰσόδου χιλιάδων μουσουλμάνων στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς προδοτικῆς συνθήκης τοῦ Δουβλίνου 2, ἐγκλωβίζονται ἐδῶ καὶ αὐτοὶ αὔριο θὰ ἀπαιτήσουν νὰ γεμίσει ἡ Ἑλλάδα μὲ μουσουλμανικοὺς μιναρέδες ἀπειλώντας ἂν δὲν ὑπάρξει κάποια δική μας ἀντίδραση ἀκόμα καὶ μὲ ἀλλαγὴ τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς χώρας μας. Ἀλλοίμονό μας!


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Ελληνικές Φωνές" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...