Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Μετά το Πάσχα οι αιτήσεις στο Taxisnet για την ρύθμιση των 100 δόσεων

Μετά το Πάσχα οι αιτήσεις στο Taxisnet για την ρύθμιση των 100 δόσεων Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Taxisnet, την οποία αναμένεται να χρησιμοποιήσει η συντριπτική πλειοψηφία όσων ενταχθούν στην ρύθμσιη των 100 δόσεων, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της αμέσως μετά το Πάσχα Αυτό κάνει γνωστό το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση του και συμπληρώνει ότι χρειάζονται περίπου είκοσι μέρες από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την κατασκευή της απο την ΓΓΠΣ. 
Μετά το Πάσχα οι αιτήσεις στο Taxisnet για την ρύθμιση των 100 δόσεωνΟι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 26 Μαίου. Οι ρυθμίσεις θα είναι άτοκες για ποσά έως 5.000 ευρώ ενώ από 5.000 ευρώ και πάνω θα υπάρχει τόκος 3%. Κατά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει μια από τις ακόλουθες λύσεις: α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Ελληνικές Φωνές" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...